En handels- och jaktexpedition till sydvästafrika med Thure Een, Axel Wilhelm Eriksson, Charles John Andersson, en smed, en vagnsdrivare och en kock från Madeira, Portugal. Samt ca 10 afrikanska bärare per expeditionsmedlem.

Share to