Flekkefjordbanen omfattet opprinnelig strekningen Egersund–Flekkefjord. Banen ble tatt i bruk i 1904. I Flekkefjord var den tilknyttet Jærbanen. Det ble kjørt direkte tog mellom Stavanger og Flekkefjord.

Byggingen av Sørlandsbanen medførte store endringer. Strekningen Egersund–Moi–Tronvik inngår fra 1944 i den normalsporede Sørlandsbanen. Den rasfarlige strekningen Tronvik–Sirnes ble da nedlagt . I stedet ble det anlagt en ny bane fra Sira til Sirnes slik at Flekkefjordbanen fikk tilknytning til Sørlandsbanen på Sira. Etter Sørlandsbanens åpning omfatter Flekkefjordbanen strekningen Sira–Flekkefjord.

Flekkefjordbanen ble nedlagt fra 1. januar 1991. Utover noen endringer på Flekkefjord stasjonsområde er banen intakt. I 2012 satte Jernbaneverket Flekkefjordbanen i kjørbar stand for tog. Banen er foreslått banen fredet. Det er dresinsykling på deler av banen.

Share to