Sørlandsbanens første etappe fra Kongsberg til Hjuksebø ble åpnet i 1920. På Hjuksebø fikk banen forbindelse med Bratsbergbanen til Nordagutu og videre helt frem til Brevik. Trafikken til Sørlandet ble nå overført fra Vestfoldbanen til den nyåpnede banen og det ble kjørt tog mellom Oslo og Brevik med båtforbindelse videre til og fra Kristiansand. Den neste større omleggingen var i 1927, da banen fra Nordagutu var ferdig frem til Neslandsvatn med sidebane til Kragerø - med en raskere forbindelse til og fra Kristiansand.

I 1935 var banen ferdig frem til Nelaug, samtidig som den gamle banen mellom Arendal og Nelaug ble lagt om til normalspor. I tre år gikk sørlandstrafikken over Arendal, frem til den nye Sørlandsbanen var ferdig til Grovane i 1938. Videre mot Kristiansand var den gamle Setesdalsbanen lagt om til normalspor og innlemmet i Sørlandsbanen.

Elektrifiseringen mellom Kongsberg og Grovane (Kristiansand) var ferdig i 1949. I 1970 var banen også fjernstyrt.

Strekningen mellom Hjuksebø og Nordagutu tilhørte frem til 2008 Bratsbergbanen, men ble da overført til Sørlandsbanen.

1144 objects

Share to