• Trevåningshus med avlång planform. Fasaden är slätputsad i en grå kulör med pilastrar mellan varje fönsteraxel. Byggnaden har stora fönsterpartier med småspröjsade rutor. Taket är utformat som ett brant sadeltak och täcks av röda tegelpannor. Byggnaden utgör ett exempel på industribyggnad med drag av 1920-talsklassicism.
    (Public Domain-märke (PDM))

Beklädnadsverkstaden

Trevåningshus med avlång planform. Fasaden är slätputsad i en grå kulör med pilastrar mellan varje fönsteraxel. Byggnaden har stora fönsterpartier med småspröjsade rutor. Taket är utformat som ett brant sadeltak och täcks av röda tegelpannor. Byggnaden utgör ett exempel på industribyggnad med drag av 1920-talsklassicism.

Share to