• Desinfektionshuset bildar tillsammans med kringliggande Sjukhuspaviljongen och Kokhuset ett av Sveriges första kolera- och epidemisjukhus. Byggnaden har rött tegel med en gråstenssockel och till viss del brun locklistpanel.
    (Erkännande (CC BY))

Desinfektionshuset

Desinfektionshuset bildar tillsammans med kringliggande Sjukhuspaviljongen och Kokhuset ett av Sveriges första kolera- och epidemisjukhus. Byggnaden har rött tegel med en gråstenssockel och till viss del brun locklistpanel.

Share to