• Byggnaden består av tjocka stenmurar med en övervåning av korsvirke. Det unika taket består av sexton brunnar som leder bort regnvattnet genom byggnaden till östra sidan. I byggnadens mitt finns ett torn med en lanternin.
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))

Slup- och barkasskjulet

Byggnaden består av tjocka stenmurar med en övervåning av korsvirke. Det unika taket består av sexton brunnar som leder bort regnvattnet genom byggnaden till östra sidan. I byggnadens mitt finns ett torn med en lanternin.

Share to