• Magasinsbyggnad i två våningar. Rött tegeltak med vit putsad fasad. Tidigare krananordning vid byggnadens mitt.
    (Public Domain-märke (PDM))

Tunnebodsmagasinet

Magasinsbyggnad i två våningar. Rött tegeltak med vit putsad fasad. Tidigare krananordning vid byggnadens mitt.

Share to