Akershusbasen ved MiA - Museene i Akershus har omfattende samlinger som dekker et vidt spekter med hus, gjenstander, fotografier og arkivalier fra 1700-tallet til nåtid fra Akershus fylke.

Temaer som tekniske industriminner, kystkultur og kunstnermiljøer er dekket i tillegg.

Om MiA - Museene i Akershus

Akershusbasen er samlingsdatabasen for MiA - Museene i Akershus. Basen dekker kategoriene bygninger, gjenstander og foto. Arkivalia og immaterielle kulturminner publiseres i Arkivportalen.no.

MiA jobber kontinuerlig med katalogisering og digitalisering av samlingene, og katalogen vil derfor stadig være i utvikling.

MiA - Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 20 museer, 30 besøkssteder og flere kompetansesentere, som utgjør Viken fylkes største kulturinstitusjon. Besøk oss gjerne på www.mia.no

Visit us

  • Address Strømsveien 74, 2010 Strømmen, Norge
  • Phone 47 47 19 80
  • Homepage https://mia.no/

Share to