Bergen Brannhistoriske Stiftelse eier en stor gjenstandsamling som består av materiell fra brannvesenets historie. Bergen Brandkorps historielag forvalter samlingen i samarbeid med Bymuseet i Bergen.

Om Bergen Brannhistoriske Stiftelse

Bergen bys historie er sterkt preget av alle brannene som har herjet. Med tett trehusbebyggelse var det katastrofalt med branntilløp som kunne bre om seg på sekunder. Dermed ble brannsikkerhet et felles ansvar og byens borgere måtte ta del i brannslokking. Da «Det faste Brandcorps» ble opprettet i 1863 var det på høy tid med et profesjonelt brannvesen for gjøre brannvernet bedre. Nå er Bergen brannvesen over 150 år og mye av denne historien er bevart i form av slokkeutstyr og annet materiell. Einar Gjessing var brannsjef i årene 1990-1993. I dag er han aktiv i Bergen Brandkorps historielag og sitter med en imponerende oversikt over brannhistorien og har skrevet mange artikler om temaet. Han har skrevet følgende tekst:

Bergens historiske brannmateriell
Takket være en lang rekke av lykkelige omstendigheter er store og representative deler av det eldste brannmateriellet av enestående kulturell, teknisk og historisk verdi blitt bevart. Det eldste materiellet stammer fra slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, den gangen da Bergen var landets største by, bestod av tett trehusbebyggelse og ble hjemsøkt av den ene dramatiske storbrannen etter den andre.

Det eldste materiellet, som består av hånddrevne pumper, stokkpumper, lærpøser, verktøy, lærslanger, stiger, nedrivningshaker, brannseil, lykter, skilt, faner m.m ble oppbevart i sprøytehus ved bybrønnene og betjent av det borgerlige (utskrevne) brannkorps.

Da vannverkets første del kom i 1855 og det faste brannkorps (Bergen brannvesen) ble opprettet i 1863 overtok dette gradvis slokkeoppgavene. Det borgerlige brannkorps ble imidlertid offisielt aldri nedlagt og deres materiell ble etter hvert delvis overtatt av det faste brannkorps og delvis lagret i Ludebanen i Sandviken etter hvert som det gikk ut av bruk.

Her stod det i 1930-årene da brannmester B.Thorsen i Sandviken brannstasjon sammen med andre så den store verdien av dette, laget en fortegnelse over materiellet og innredet et usedvanlig interessant museum på loftet i Sandviken brannstasjon. Under krigen måtte dette imidlertid taes ned og førte en omflakkende tilværelse inntil magasinbygget ved Arna brannstasjon stod ferdig høsten 1978 og mesteparten av materiellet kunne plasseres der.

I mellomtiden var samlingene økt. Ved kommunesammenslutningen i 1972 viste det seg at også i Arna, Fana, Laksevåg og Åsane hadde man pietetsfullt tatt vare på gamle klenodier. Inspirert av de gamle gjenstandene hadde man i brannvesenet tatt vare på hestekjøretøyer, hesteseler, uniformer, utrykningsutstyr, sambandsutstyr, åndedrettsbeskyttelsesutstyr, slokkeutstyr og ikke å forglemme tusenvis av bilder, arkivalia m.m. I tillegg er det tilført samlingene en rekke eldre brannbiler.

Bergen er på ingen måte alene om å ha gammelt brannutstyr, men samlingen er uten tvil landets mest komplette og største, og kan måle seg med en hvilken som helst annen europeisk. Aldri i menneskehetens historie har det funnet sted en slik utvikling som vi ser her. Den kommer aldri igjen og det er vår soleklare plikt overfor våre etterkommere å overlevere utstyret på en slik måte vi kan vedkjenne oss.

I 1988 kom Bergen Brannhistoriske stiftelse, som eier gjenstandene. Stiftelsen er nå en del av Bymuseet i Bergen. I 2009 kom Bergen Brandkorps Historielag med sine over 100 medlemmer, yrkesaktive og pensjonister, som tar hånd om materiellet. Det foretaes nå en systematisk registrering av de 1000-vis av gjenstandene som finnes i samlingene. Registreringen foretaes av profesjonelle museumsfolk fra Bymuseet i Bergen.

(16.04.2014 EKG )

Visit us

Share to