Bø museum skal aktivisere innbyggjarane til å ta vare på og utvikle alt som har kulturhistorisk verdi for Bø, og søke å skape og oppretthalde identitetskjensle knytt til bygda.

Visit us

Share to