Bergens Sjøfartsmuseum presenterer norsk sjøfartshistorie og skipsfartens utvikling fra de eldste tider til i dag. Utstillingene viser gjenstander knyttet til sjømannskap og livet om bord, skipsmodeller, malerier og marinarkeologiske funn. Samlingene har lokal forankring, men ettersom Bergen alltid har vært en av landets største sjøfartsbyer, speiler de også vår nasjonale skipsfartshistorie.

Om Bergens Sjøfartsmuseum

Bergens Sjøfartsmuseum er et spesialmuseum som dokumenterer, forvalter og forsker innen norsk sjøfartshistorie. Denne kunnskapen formidles gjennom utstillinger, undervisning for skole og barnehage, foredrag og publikasjoner. Museet har forvaltningsansvar for marine kulturminner i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre, og samler i tillegg til tradisjonelle museumsgjenstander inn privatarkiv, fotografi og maritim litteratur.

Museets samlinger bygger opprinnelig på en større samling skipsmalerier, modeller, instrumenter, kart og fotografi fra Bergens Skipperforening og Bergens Rederiforening. I tillegg består samlingene av et større deponi av maritime gjenstander fra Bergen Museum (Universitetsmuseet i Bergen), samt gaver fra privatpersoner. Museet har særlig fokus på handelssjøfarten, og reflekterer i stor grad teknologisk endring og utvikling gjennom tusenvis av år, fra bronsealderens skipsristninger til dagens supplyskip. Utstillingene belyser også de menneskelige og sosiale faktorene knyttet til dette.

Bergens Sjøfartsmuseum jobber kontinuerlig med digitalisering og utvikling av gjenstandsdatabasen, og vi vil tilgjengeliggjøre flere objekter etter hvert som de blir klare. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner feil i registreringene eller har nye opplysninger til oss. Ved spørsmål om pris ved bestilling av foto og gjenstandsfoto, ta kontak med oss.

Visit us

Share to