Bergen Skolemuseum formidler den norske skolens historie, med et særlig fokus på Bergen. Samlingene spenner over et tidsrom fra 1800-tallet frem til vår tid, med et hovedfokus på perioden 1920-1960.

Om Bergen Skolemuseum

Historien om skolen er like vekslende som de verdier og ideologier som har vært rådende i samfunnet til forskjellige tider. På Bergen Skolemuseum kan du bli med på en spennende reise gjennom den norske skolens – og dermed det norske samfunnets – historie.

Skolemuseet åpnet i 2003 og ble i 2005 en del av Bymuseet i Bergen. Museet holder til i den gamle Latinskolen i Bergen, et bygg som huset elever og lærere fra åpningen i 1706 til den nye katedralskolen sto klar i 1840.

Helt siden starten av 1900-tallet har det vært arbeidet med innsamling av gjenstander til museet, et arbeid som ble intensivert fra 1970-tallet av. Innsamlingen har foregått ved at engasjerte personer har samlet gjenstander fra bergensskolene som har gått ut av bruk. Samlingen har siden starten hatt som mål å være representativ for ulike perioder i skolehistorien, med et særlig fokus på Bergen. Gjenstandene i samlingen består hovedsakelig av inventar, læremidler, trykk og bilder som på ulike måter representerer denne utviklingen. Samlingene spenner over et tidsrom fra 1800-tallet og frem til vår egen tid. Hoveddelen av samlingen i dag er fra perioden 1920-1960.

Skolemuseet deler hus med Holbergmuseet, et museum som ble opprettet i 2008. Ludvig Holberg er Latinskolens mest berømte elev, og på Holbergmuseet kan publikum oppleve den fascinerende forfatteren og opplysningsmannen. Holbergmuseet har ikke egne samlinger.

Skolemuseet og Holbergmuseet ligger i Bergen sentrum. Se nettsidene våre for åpningstider.

Visit us

Share to