«Bjørn West» var ein Milorg-base etablert mot slutten av andre verdskrig i Matrefjella og Stølsheimen i Nordhordland. Gjennom samlinga formidlar museet historia om oppbygginga av basen, forholda dei norske soldatane levde under og kampane.

Om Bjørn West Museet

«Bjørn West» var ein Milorg-base etablert mot slutten av andre verdskrig i Matrefjella og Stølsheimen i Nordhordland. Basen skulle fungera som ein reservestyrke bak linjene, som dei allierte kunne disponera i sluttfasen av krigen.

Gjennom samlinga formidlar museet historia om oppbygginga av basen, forholda dei norske soldatane levde under og kampane.

Visit us

Share to