Stiftelsen Bymuseet i Bergen forvalter flere samlinger som er en del av et av museene våre. Denne samlingen er uavhengig av de enkelte museene og inneholder så langt bøker, serviser, den første covid-19 sprøyten som ble satt i Bergen og en bit av bybaneskinnen som er brukt i Bergen.

Om Bymuseet i Bergen

Dette er en samling som ikke er knyttet til et enkelt museum. Samlingen er forholdsvis nyopprettet og inneholder gjenstander som ikke hører hjemme i noen av de andre samlingene Stiftelsen Bymuseet i Bergen forvalter. Noen av våre øvrige samlinger har en avgrensning i tid, for eksempel at ingenting som er nyere enn 1970 skal innlemmes i samlingen og da kan det være aktuelt i registrere dem i BYB.

Visit us

Share to