Drangedal bygdetun er et åpent og typisk friluftsmuseum med ulike historiske bygninger spredt rundt på et 20 mål naturskjønt område. Alle bygninger er flyttet til bygdetunet fra ulike steder i Drangedal. Her finner du gårdstun med våningshus, låver, fjøs og stabbur, i tillegg til husmannsplass, smie, stall, kvernhus, skolestue mm.

På bygdetunet finner du en stor samling med ulike gjenstander fra diverse bruksområder og tidsepoker.

Bygdetun med gjenstander og bygninger fra hele Drangedal

Drangedal bygdetun ble stifta i 1962, etter initiativ fra Ungdomslaget Fram. Bygningene skulle representere hele kommunen. Det ble bygd opp en storgård, en heigård og en husmannsplass. Også andre hus som hørte til gårdene, seter og skogshusvære fikk plass. Husa ble utstyrt med det som hørte til. Det var flere bygninger som var aktuelle og ble vurdert å flytte til bygdetunet, og det skulle ta noen år før alle de gamle bygningene som blei valgt ut var på plass.

I bygdetunets samlinger finnes en mengde ulike gjenstander fra ulike tider og bruksområder. Alle har vært produsert i eller vært i bruk i Drangedal. De fleste gjenstander er utstilt i et riktig miljø, i de bygninger som finnes på bygdetunet.

I 2009 sto nybygget Nystue ferdig og i 2010 åpna det en egen skogbruksutstilling her. I Nystue er det i tillegg skiftende utstillinger og samlinger av historiske tekstiler, redskaper, skolerekvisita og annet. I nystue finnes blant annet et komplett tannlege- og legekontor.

Den foreløpig siste nye faste utstillinga finnes i Rødbygningen på bygdetunet, i form av en landhandel slik den kan ha sett ut i 1950-60-åra.

Visit us

Share to