Historiske Foto- Marnardal og Audnedal er en felles database med gamle foto, ment å gi et bilde av livet, folkene og gårdene fra fotografiets barndom og opp mot 1960-70 tallet.

Om Historiske Foto- Marnardal og Audnedal

Historiske Foto- Marnardal og Audnedal er en felles database med Historiske Foto fra kommunene Marnardal, www.marnardal.kommune.no, og Audnedal, www.audnedal.kommune.no, i Vest-Agder. Du vil få best utbytte av søk i samlingen dersom du laster ned brukerveiledingen som kan lastes ned her www.audnedal.kommune.no/om-kommunen/historiske-foto-audnedal.

Her finner du også en del av ”de ekte” barnevandringshistoriene fra Agder. Pr 2010 består fotosamlingen av ca 12.000 fotografier. Ca 35.000 personer er avbildet og navngitt. Nærmere 2.400 gårds og bruksnummer er knyttet til bildene eller avbildede personer.

Dette er som en bygdebok i bilder da man med enkle tastetrykk kan få fram alle bildene som er knyttet til et sted, gårdsbruk eller boplass. Samlingen er ment å gi et ”bilde” av livet, folkene og gårdene i Marnardal og Audnedal fra fotografiets barndom og opp til 1960-70 tallet. Bildene er tatt av amatørfotografer og profesjonelle fotografer. Blant annet består samlingen av over 4100 gamle portrettbilder med navngitte personer. I flere tilfeller kan man følge en person gjennom livet eller et gårdsbruk gjennom tidene så lenge fotografiet har eksistert.

Fotosamlingen vil være av spesiell interesse for gårds og slektsinteresserte med en eller annen tilknytning til Marnardal og Audnedal og de omkringliggende kommuner, men vi har også bilder fra andre fylker med en eller annen tilknytning til Marnardal eller Audnedal.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om utfyllende eller feilaktige opplysninger. Tilbakemeldinger sendes pr. e-post til a.lindvig@vestagdermuseet.no

Bildene fra Marnardal kommune ble samlet inn i perioden 2003-2007 av medlemmer i Marnardal Historielag. Bildene fra Audnedal Kommune ble samlet inn i perioden 2008-2011 i samarbeid med Sveindal Museum og privatpersoner i kommunen.

Visit us

Share to