Gamle Bergen Museum er et friluftsmuseum med fokus på bygningskulturen i Bergen. Samlingene består av møbler, husgeråd, tekstiler, tegninger, bygningsdetaljer, håndverksgjenstander og foto.

Om Gamle Bergen Museum

Gamle Bergen Museum er et museum som viser bygningskulturen i Bergen. Friluftsmuseet er en rekonstruert by med trehus fra 1700-, 1800- og 1900-tallet. Her finnes private hjem fra ulike perioder, samt en rekke butikker og verksteder.

Gamle Bergen Museum ble åpnet i 1949 ved hjelp av «Foreningen Gamle Bergen» og i 2005 ble museet en del av Bymuseet i Bergen. Intensjonen bak museet er å skape en liten by fra fortiden i den store byen av i dag; et sted der tiden har fått lov til å stå stille, et sted som kan gi bergensere og tilreisende forståelse og opplevelse av hvordan det var å bo i Bergen for noen generasjoner siden.

Innsamlingen av gjenstander handlet i utgangspunktet i stor grad om å fylle husene med tidsriktige interiører, men i årenes løp har gjenstandsmassen vokst seg stor og mangfoldig. Gjenstandene består hovedsakelig av møbler og husgeråd, tekstiler, tapeter, oppmålingstegninger, bygningsdetaljer og verktøy fra ulike håndverk.

Gamle Bergen Museum har også en stor fotosamling. Portrettsamlingen teller ca. 58.000 journalførte fotografier, men fotosamlingen teller totalt rundt 90.000 fotografier. Museet har antagelig også landets største samling av daguerrotypier.

Museet ligger 3,5 km nord for Bergen sentrum. Se nettsidene våre for åpningstider.

Visit us

Share to