Anno Glomdalsmuseets basissamling dokumenterer den førindustrielle bondekulturen i Østerdalen og Solør, samlingen omfatter også gjenstander fra tidlig industriell tid.

Om Anno Glomdalsmuseet

Anno Glomdalsmuseets samling omfatter tematisk også ervervsliv som handel og håndverk, samt sosialt liv, militærvesen og medisinsk historie. Museet har 92 antikvariske bygninger og et omfattende gjenstandsmateriale (ca. 40.000 gjenstander), samt mer enn 80 000 fotografier.

Siden 1997 har museet hatt fokus på etniske minoriteter, med hovedfokus på romanifolket/taterne, nyere tids innvandring til Hedmark, samt sørsamer og skogfinner.

Det arbeides kontinuerlig med digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Foreløpig er kun en mindre del av samlinga søkbar gjennom Digitalt Museum.

Glomdalmuseet er en del av Anno museum.

Visit us

Share to