I det første huset på Bryggen ligger Det Hanseatiske Museum, som en del av UNESCOs verdensarv i Bergen. Her formidles historien om kjøpmenn og handel på Bryggen fra 1300-1900. På Schøtstuene fortsetter historien og følelsen av å gå tilbake i tid med kjøkken fra middelalderen og dunkle 1700-talls stuer.

Om Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene

Det Hanseatiske Museum ligger sentralt til på Bryggen i Bergen. Museet tar for seg livet slik det artet seg for de tyske kjøpmennene fra Hansaforbundet. Mellom 1350 og 1750 drev disse handel med tørrfisk og korn fra sitt kontor i Bergen. Museet ble åpnet i 1872 og rommer to handelsstuer: en sjøstue og en landstue. Som besøkende kan du vandre gjennom bygget fra 1704, som forøvrig er det eneste av husene på Bryggen som har bevart sitt opprinnelige interiør.

Vandrer man i ca. fem minutter til den andre siden av Bryggen, finner man Schøtstuene ved siden av Mariakirken. Disse bygningene var forsamlingslokaler for hanseatene om vinteren. Av hensyn til brannfaren var Schøtstuene plassert frittstående i forhold til gårdene ellers. I vinterhalvåret ble de varme måltidene servert her, ellers ble bygningene brukt til undervisning og som retts-, møte- og festlokale. Museet består av tre forsamlingslokaler og et ildhus (kjøkken).

Visit us

Share to