Nynorsk kultursentrum dokumenterer, formidlar, forvaltar og forskar på nynorsk skriftkultur. Du finn oss ved Haugesenteret i Hardanger, Aasentunet på Sunnmøre og Vinjesenteret i Telemark. Vi har også turnear og vandreutstillingar i heile landet.

Om Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum, musea for skriftkultur, er ein kulturinstitusjon som gjennom kulturformidling og kunnskapsutvikling arbeider for ein kulturell fellesskap i Noreg der det språklege mangfaldet er sjølvsagt.

Nynorsk kultursentrum er ei språkpolitisk kraft som arbeider for at nynorsk er sjølvsagt når som helst og kor som helst.

Kvart år aukar samlingane og dokumentasjonen vår av nynorsk språk og litteratur. Saman med andre forskingsinstitusjonar forskar vi på litteratur, språk og kulturformidling.

Stiftinga har arrangement i meir enn 100 kommunar i året med utstillingar på bibliotek, museum, kulturhus og kyrkjer, arrangement og turnear i Den kulturelle skulesekken. Digital kultur- og kunnskapsformidling er viktig for oss. Vi driv blant anna barnenettstaden Tunkatten og podkasten Nynorsk no, og vi samarbeider med Store norske leksikon om kunnskapsformidling.

Vi driv tre faste kulturarenaer. Aasentunet i Ørsta, Haugesenteret i Ulvik og Vinjesenteret i Vinje, og arrangerer festivalar ved dei same arenaene.

Visit us

Share to