Anno Kvinnemuseet åpnet i 1995 med mål å dokumentere kvinners liv og virke gjennom historien og fram til i dag. Museets visjon er å bidra til en bedre samfunnsutvikling.

Om Anno Kvinnemuseet

Anno Kvinnemuseet er ansvarlig for det norske museumsnettverket for kvinnehistorie. Museet er medlem av det internasjonale nettverket The International Association of Women’s Museums. http://iawm.international/.

Kvinnemuseet befinner seg i Dagny Juels barndomshjem Rolighed fra 1857 – like i nærheten av 1600-tallsfestningen og den vernede trehusbebyggelsen i Øvrebyen i Kongsvinger.

Siden 2010 har Kvinnemuseet vært en del av Anno museum.

Visit us

Share to