Kystmuseet ligg i Ovågen i Øygarden. Museet presenterer livsvilkår og næringsliv i eit typisk kystområde gjennom 10.000 år, med særleg vekt på energibruk. Museet omfattar også eit sjøbruksmiljø med tradisjonelle bygningar, båtar og redskapar.

Om Kystmuseet i Øygarden

Kystmuseet i Øygarden ligg ved den gamle dampskipskaia i Ovågen. Museet formidlar kunnskapen om korleis menneska i Øygarden har brukt naturen rundt seg til å skapa seg eit livsgrunnlag og danne samfunn. Museet legg til rette for at dei besøkande skal få kjennskap til denne historia gjennom utstillingar, filmvising, guida utflukter og sykkelturar.

Hovudutstillinga «Livet ved havet» viser korleis kystfolket har nytta naturen og ressursane ulikt gjennom tusenvis av år. Som besøkande får de kjennskap til korleis ulike samfunn har vekse fram i Øygarden, og korleis dagleglivet i dette vêrharde stroket av vestlandskysten har endra seg opp igjennom tidene.

Kystmuseet i Øygarden tek vare på kulturminne i sitt opphavlege miljø, både for samtida og for framtida. Ved museet ligg eit særeige sjøbruksmiljø med over 20 ulike sjøhus og naust med båtar og reiskap. På kaien står det ei stor saltebu frå den tida då sildefisket framleis var rikt.

Visit us

Share to