Museet Kystens Arv er et kystkulturmuseum om bygging og bruk av den klinkbygde båten. Museet er et av landets fineste museer, med eget aktivt trebåtbyggeri, egen båthall og utstillinger om båtbruk, fiskeri, miljø og bærekraft.

Museet Kystens Arv

Museet Kystens Arv tar vare på alle kulturuttrykk, bruk og levesett knyttet til den klinkbygde båten.

Museet formidler kunnskapen rundt båter, båtbygging og segling til besøkende på museet gjennom utstillinger, båter i elva, båthall, kurs og arrangementsdager. Spesielt viktig er å ta vare på den handlingsbårne kunnskapen som ligger i de klinkbygde båtene. Det aktive båtbyggeriet bygger klinkbygde tradisjonsbåter året rundt.

Museets gjenstandssamling inneholder over 60 klinkbygde båter, 3000 gjenstander knyttet til fiskeri og sjøbruk.

Museet ligger sørvendt og vakkert ned mot fjæresteinene i Stadsbygd, har uteservering med utsikt over Prestelva og innehar en av landets største samlinger med klinkbygde råseglbåter.

Visit us

Share to