Midt-Troms Museum er regionmuseum for 6 kommuner; Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa. Hovedkontoret for administrasjon og forvaltning er på Bardufoss i Målselv.

Midt-Troms Museum er regionmuseum for 6 kommuner i Midt – Troms og har ansvaret for den offentlige museumsvirksomheten i kommunene Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Målselv, Senja og Sørreisa. Museumsregionen dekker mer enn 11 000 km2.

Museet vil være et utstillingsvindu for kultur og naturhistorie i regionen og bidra i samfunnsutviklingen lokalt. Museet har som mål å ha en aktiv samfunnsrolle både gjennom formidling og forskning.

Museet satser spesielt på formidling til barn og unge gjennom utviklingen av Barnemuseet i Midt-Troms, og arbeider tett med utdanningsinstitusjoner på videregående og høyskolenivå for å ivareta byggetradisjoner og å drive rekruttering.

Museet arbeider spesifikt for å ivareta og sikre videreføring av handlingsbåren kunnskap og tradisjoner.

Visit us

Share to