Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum driver i dag seks museer; Vemork, Tinn Museum, Rjukanbanen, Tuddal Bygdetun, Heddal Bygdetun og Telemark Kunstmuseum. Stiftelsen har foto, arkiv, gjenstander, bygg og kunst fra ca.800 tall og frem til dagens dato i sine samlinger. Tema er industri, arbeiderhistorie, krig, jordbruk og kunst. Samlingen har en særlig vekt på industrialiseringen i Telemark, spesielt Norsk Hydros inntog på Rjukan, Notodden og Herøya.

Om Norsk Industriarbeidermuseum

Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum ble etablert 3. november 1983. Vi har som formål å fremme forståelse for - og kunnskap om - forholdene innen arbeiderkultur, vasskraft- og annen energiutnyttelse, kraftintensiv og elektro-kjemisk industri i Norge. Hovedvekten legges på tidsrommet etter 1900 og fram til dags dato. Med bakgrunn i resultater fra aktuell forskning vil museet presentere materiale som også er fremtidsrettet innenfor nevnte områder. Stiftelsen er en konsolidert enhet i Øst-Telemark, og drifter og forvalter museet på Vemork, Tinn Museum, Rjukanbanen, Tuddal Bygdetun, Telemark Kunstmuseum og Heddal Bygdetun. I tillegg drifter NIA Verdensarvsenteret for Rjukan-Notodden industriarv.

Norsk Industriarbeidermuseum forvalter pr. i dag 122 kulturhistoriske bygninger, 14 795 gjenstander og ca. 585 000 fotografier, hvorav 89 981 er katalogisert i Primus. Museet har også ca. 1 000 hyllemeter med ordnet og katalogiserte arkiver. Samlingen bærer preg av noe varierende kvalitet på registreringene, dette som et resultat av varierende standarder gjennom over 30 års museumsdrift. Den bærer også preg av at museet kun har mottatt det som blir tilbudt dem og ikke aktivt gått ut å samlet inn relevant materiale for å komplettere samlingen før de siste 15 år. Nå har museet en strategi som tilsier at vi aktivt skal ut og samle ut i fra vår innsamlingspolitikk. Dette vil føre til en bredere gjenspeiling av lokalsamfunnene vi representerer.

Norsk Industriarbeidermuseum ønsker ikke å legge ut registreringer som ikke har et fotografi knyttet til seg. Det må også gjøres et arbeid med kvalitetssikring, både i forhold til informasjon på registreringene og lovverk som opphavsrett og personvern, derfor vil ikke hele museets samling komme ut på nett. Det jobbes kontinuerlig ved museet med disse oppgavene, og det vil med jevne mellomrom bli lagt ut nye poster på digitalt museum.

Norsk Industriarbeidermuseum tar gjerne i mot tilbakemeldinger fra publikum som kan hjelpe oss med informasjon om motiver eller lignende.

Visit us

Share to