Stiftelsen Norsk Oljemuseum ble etablert i 1980, og etter den tid er det samlet inn gjenstander, film, foto og annet materiale som dokumenterer norsk olje- og gassvirksomhet.

Om Norsk Oljemuseum

Stiftelsen Norsk Oljemuseum ble etablert i 1980, og etter den tid er det samlet inn gjenstander, film, foto og annet materiale som dokumenterer norsk olje- og gassvirksomhet.

Norsk Oljemuseum arbeider kontinuerlig med digitalisering og komplettering av samlingene, noe som medfører at katalogen stadig er i utvikling.

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om manglende eller feilaktige opplysninger. Samlingen av foto og gjenstander er knyttet til norsk oljevirksomhet, for det meste samlet inn i forbindelse med dokumentasjonsprosjekter. Slike prosjekter har vært "industriminne Ekofisk", "industriminne Frigg", "industriminne Statfjord", "industriminne Valhall", "industriminne Draugen" og "Nordsjødykkingens historie". Fra 2023 arbeides det med prosjektet "industriminne Gullfaks".

Visit us

Share to