Teknisk museum ligger vakkert til langs Akerselva på Kjelsås i Oslo. Museet forvalter samlinger fra et bredt spekter av norsk og internasjonal industri, kommunikasjon, vitenskap og medisin. Norsk teknologisk og industriell virksomhet fra midten av 1800-tallet og frem til i dag er særlig godt representert. Samlingene består av gjenstander og fotografier, samt privatarkiver.

Museet ivaretar samlingene etter Telemuseet og Nasjonalt medisinsk museum, i tillegg til DEXTRA Photo som forvaltes på vegne av Sparebankstiftelsen DnB.

Om Norsk Teknisk Museum

Teknisk museums samlinger består i dag av mer enn 90 000 gjenstander, 2,65 millioner fotografier, 140 000 bøker og tidsskrifter og 1 700 hyllemeter arkiv.

Teknisk Museum ble grunnlagt under jubileumsutstillingen på Frogner i 1914. Utstillingen skulle blant annet vise Norges utvikling fra bondesamfunn til industrisamfunn. Mange av de utstilte gjenstandene danner grunnstammen i museets samling.

Samlingene dekker et bredt spekter av gjenstander fra norsk og internasjonal industri, vitenskap, tele, data og medisin. Gjenstandene er hovedsakelig fra perioden 1850 til i dag og dokumenterer framveksten av det moderne Norge.

Fotosamlingen dokumenterer særlig norsk teknologisk og industriell virksomhet fra midten av 1800-tallet og frem til i dag. Museet har også film- og lydmateriale knyttet til disse fagområdene.

Norsk Teknisk Museum har også ansvaret for DEXTRA Photo, som er Arne Knudsens fotosamling.

Our departments

Visit us

Share to