Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bevarer, dokumenterer og formidler forvaltningshistorie, bilder og gjenstander knyttet til vannkraft, energi, vassdrag, skred og is.

Om Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Norges vann- og energiressurser og arbeider med å bevare, belyse og formidle historien knyttet til NVEs ansvarsområder: vassdragsforvaltning og energiforsyning.

NVEs kulturhistoriske samlinger består av tegninger, kart, gjenstander og analoge fotografier tilbake til 1800-tallet. Formidlingen har et landsdekkende fokus. Fotosamlingen består av ca. 200 000 analoge fotografier fra slutten av 1800-tallet og frem til ca 2000.

NVEs offentlige mediearkiv: https://nve.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5020-Alle-filer-offentlig/

Visit us

Share to