Østfold fylkes billedarkiv har en kulturhistorisk fotosamling fra hele Østfold i Viken fylke; enkeltbilder og arkiver fra fotografer, bedrifter, samlere og private givere, i alt ca. 650.000 fotografier fra perioden 1855-2020.

Om Østfold fylkes billedarkiv

Østfold fylkes billedarkiv er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i Østfold. Arkivet inneholder ca. 650.000 fotografier (repronegativ og originalmateriale) fra perioden 1855 til 2020.

Arkivet inneholder flyfoto-samlinger fra de fleste kommuner i Østfold, portrettarkiv etter fotografer i Moss og Sarpsborg, negativarkiv etter amatørfotografer, dokumentasjon av bedrifter m.m. Men største bredde har de reproduserte enkeltfotografiene samlet inn via innsatsen til historielag, bibliotek og kulturkontor i fylket. Alt materiale lagres i klimastyrt magasin. Publikum kan bestille fotografier fra arkivet via DigitaltMuseums bestillings-funksjon eller e-post (se Kontakt).

Visit us

Share to