Anno Glomdalsmuseets basissamling dokumenterer den førindustrielle bondekulturen i Østerdalen og Solør, samlingen omfatter også gjenstander fra tidlig industriell tid.

Aktuelt

Nye objekter

Artikler om våre samlinger

Om Glomdalsmuseet

Glomdalsmuseets basissamling dokumenterer den førindustrielle bondekulturen i Østerdalen og Solør, samlingen omfatter også gjenstander fra tidlig industriell tid. Tematisk omfatter samlingen også ervervsliv som handel og håndverk, samt sosialt liv, militærvesen og medisinsk historie. Museet har 92 antikvariske bygninger og et omfattende gjenstandsmateriale (ca. 40.000 gjenstander), samt mer enn 80 000 fotografier. Siden 1997 har museet hatt fokus på etniske minoriteter, med hovedfokus på romanifolket/taterne, nyere tids innvandring til Hedmark, samt sørsamer og skogfinner. Det arbeides kontinuerlig med digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Foreløpig er kun en mindre del av samlinga søkbar gjennom Digitalt Museum.

Anno Glomdalsmuseet is a part of

Share to