Ivar Aasen-tunet gir deg gode opplevingar og undrande ettertankar om språk, litteratur og arkitektur. Tunet ligg der Ivar Aasen var fødd og voks opp, og er ope heile året.

15 new objects last 7 days

About Ivar Aasen-tunet

Ivar Aasen-tunet gir deg gode opplevingar og undrande ettertankar om språk, litteratur og arkitektur. Tunet ligg der Ivar Aasen var fødd og voks opp, og er ope heile året.

I Ivar Aasen-tunet er det fem bygningar frå fire hundreår og eit uteamfi som har vore stemneplass i over hundre år. Hovudbygningen frå 2000 er teikna av meisterarkitekten Sverre Fehn og heidra med den fremste utmerkinga for arkitektur i Noreg.

Hovudstammen i det vi har av tradisjonelle gjenstandar tek utgangspunkt i Ivar Aasen-samlinga. I denne samlinga er det Ivar Aasen sine eignelutar som utgjer dei første 225 gjenstandane. Mange av desse gjenstandane er ein del av basisutstillinga i Ivar Aasen-tunet. Det blir elles arbeidd med å registrere tilvekst (samtidsdokumentasjon) i denne samlinga.

Ivar Aasen-tunet har også ein del biletkunst, fleire arkiv (både i eige og deponert), og svært mange trykte skrifter. Det er trykte skrifter som utgjer størsteparten av samlingane våre, først og fremst i form av Reidar Djupedal-samlinga.

Digitale bilete har vi òg ein del av, og det blir arbeidd med å rydde opp i desse samlingane. Dei viktigaste kulturhistoriske bileta vil bli publisert på Digitalt Museum etter kvart.

Stiftinga Nynorsk kultursentrum eig og driv Ivar Aasen-tunet i Ørsta og Olav H. Hauge-senteret i Ulvik som er under etablering. Stiftinga gjennomfører eit breitt kulturprogram året rundt. Høgdepunktet er Dei nynorske festspela i Ivar Aasen-tunet i slutten av juni, ei årleg feiring av den nynorske skriftkulturen. 21 fylke, kommunar, utdanningsinstitusjonar, kulturinstitusjonar og organisasjonar står bak stiftinga.

Ivar Aasen-tunet er ein del av Musea i Møre og Romsdal.

Ivar Aasen-tunet is a part of

You'll find us here

Share to