Kulturhistorisk museum si samling av arkeologiske gjenstandar,tok til som Universitetes Oldsaksamlingen i 1829. I samlinga finnes mellom anna vikingskip, kirkekunst fra mellomalderen, hundrevis av sverd frå vikingtida og mykje meir. I dag er det meir enn 2,7 millioner gjenstander og funn i samlinga.

Utvalgte gjenstander fra samlingen

Om samlingen

Sverd fra Snartemo

I 1811 oppretta Det Kongelige Selskap for Norges Vel Antiqvitetskommissionen for blant anna å samle inn oldsaker funne i Noreg. Dette blei byrjinga til Universitetets Oldsaksamling, som no er ei omfattande samling av gjenstander og funn eldre enn reformasjonen i 1537.

Staten er eigar av lause kulturminne. Kulturminnelova av 9. juni 1978 gjev Staten eigedomsretten til såkalla lause kulturminne som kjem for dagen tilfeldig, ved arkeologiske undersøkingar eller på andre måtar. Kulturminne frå oldtid og mellomalder (eldre enn 1537) kan vera våpen, reiskaper, smykke, skjelett, runeinnskrifter, kyrkjeinventar og anna. Den som finn lause kulturminne pliktar å melde frå om funnet til Fylkeskommunen, politiet på staden eller direkte til museet. Det er forbode å omsetje oldsaker i Noreg.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Arkeologi is a part of

Share to