Universitetets etnografiske museum åpnet dørene for publikum i 1857. Samlingen rommer nå omtrent 55 000 gjenstandar. Tilveksten gjenspeiler nordmenns engasjement utenfor Europa som oppdagelsesreisende, profesjonelle samlere, diplomater, sjø- og handelsfolk og misjonærer. En god del av tilveksten skjedde også gjennom dubletthandel med europeiske etnografiske samlinger og gjennom innkjøp hos antikvitetshandlere og på auksjoner.

Utvalgte gjenstander fra samlingen

Om samlingen

Etnografisk samling omfatter i dag blant annet en kongedrakt frå Liberia, kroppsmaske frå Mosambik, samisk kunsthåndverk og japanske masker.

Tilveksten til samlingen var størst på slutten av 1800- og de første tiårene av 1900-tallet. Man gikk ut fra at kolonisering og industrialisering ville utradere mye av verdens materielle mangfold, og musene mente derfor det hastet med å redde så mye som mulig.

En god del av tilveksten skjedde også gjennom dubletthandel med europeiske etnografiske samlinger og gjennom innkjøp hos antikvitetshandlere og på auksjoner.

Fra 1950-talet har innsamling skjedd i lavere tempo og er oftere gjort av profesjonelle sosialantropologer som en del av deres feltarbeid. Museets antropologar gjør egne innsamlinger med pågående forsking som bakteppe og aktuelle utstillingar som horisont.

Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Etnografi is a part of

Share to