Kystmuseet Norveg har et lokalt og regionalt ansvar for kystkultur. Museet er lokalisert i kystbyen Rørvik, i det fredete fiskeværet Sør-Gjæslingan og husmannsplassen Vågsenget på Mellom-Vikna. Museet leier ut rorbuer i Sør-Gjæslingan, og driver restaurant i Rørvik som en viktig del av kulturopplevelsen i tillegg til våre mange utstillingsfasiliteter.

Sist publiserte objekter

Om Kystmuseet Norveg

Kystmuseet Norveg er et kulturhistorisk museum med ansvar for kystkultur. Museet befinner seg i kystbyen Rørvik, i fiskeværet Sør-Gjæslingan og på Vågsenget på Mellom-Vikna. Med et av kystens mest spektakulære byggverk, Norveg, bidrar Kystmuseet til innovasjon og utvikling av opplevelsesnæringer med utgangspunkt i kystens kulturarv, og står som bindeledd mellom fortid, nåtid og framtid. Museet i Rørvik forvalter en rekke bygninger i det fredete kulturmiljøet i fiskeværet Sør-Gjæslingan, med utleie av gamle rorbuer. Vågsengtunet er barndomshjemmet til museets grunnlegger, Paul Woxeng, som åpnet sitt private museum på Vågseng i 1919. Bygninger og samlinger har de siste 30 årene vokst med etablering av Norveg – senter for kystkultur og kystnæring, bryggerekke og magasiner. På begynnelsen av 1990-tallet tok museet initiativ til at galeas ”Søblomsten” ble ført tilbake til sitt hjemsted Rørvik. Museet har nå ei båtsamling på ca. 60 åpne bruksbåter og 3 fartøy.

Kystmuseet Norveg is a part of

Share to