Museumsbygningene ble oppført som kjøpmannsbutikk i 1827 og har siden hatt vekslende virksomheter, foruten å være rederhjem. Samlingen består av ca. 4000 gjenstander og verksteder fra seilskutetiden.

News

About Lillesand by- og sjøfartsmuseum

Lillesand by- og sjøfartsmuseum ble opprettet i 1963 og er eid og drives av Lillesand kommune. Museet består av flere bygninger, så som hovedbygning med tidligere kjøpmannsbutikk og rederhjem, bakgårdsbygninger med verksteder, stall og fjøs og anneks med museumsbutikk og utstillingslokaler. En tidligere Tollbod som nå huser tollmuseum, utstillingslokaler og atelier hører også med.

You'll find us here

Share to