Midt-Troms Museum er regionmuseum for 9 kommuner; Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Hovedkontoret for administrasjon og forvatning er på Sundlia i Målselv.

40 new objects last 30 days

About Midt-Troms Museum

Midt-Troms Museum er regionmuseum for 9 kommuner i midt – Troms og har ansvaret for den offentlige museumsvirksomheten i kommunene Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Museumsregionen dekker mer enn 11 000 km2.

Museet vil være et utstillingsvindu for kultur og naturhistorie i regionen og bidra i samfunnsutviklingen lokalt. Museet har som mål å ha en aktiv samfunnsrolle både gjennom formidling og forskning.

Museet satser spesielt på formidling til barn og unge gjennom utviklingen av Barnemuseet og arbeider tett med utdanningsinstitusjoner på videregående og høyskole nivå for å ivareta byggetradisjoner og å drive rekrutering.

Museet arbeider spesifikt for å ivareta og sikre videreføring av handligsbåren kunnskap og tradisjoner.

Share to