Edvard Munchs sommerhus i Åsgårdstrand.

Nye objekter

Om Munchs hus

”Her har jeg malt i 30 år mine beste bilder, samt studier til livsfrisen”
Åsgårdstrand ble forløsende for Edvard Munch (1863-1944) som kunstner, som maler av det moderne menneskets sjelsliv. Her fant kunstneren gjennom flere tiår inspirasjon og mennesket sjelero og vennskap. Et betydelig antall av Munchs verk kan knyttes Åsgårdstrand, av de best kjente og viktigste er bilder knyttet til Livsfrisen, Munchs store kunstneriske prosjekt i 1890-årene: ”Frisen er tenkt som en rekke dekorative bilder som samlet skal gi et bilde av livet. – Gjennom dem snor seg den buktende strandlinje, utenfor ligger havet, som alltid er i bevegelse, og under trærnes kroner leves det mangfoldige liv med dets gleder og sorger." Venn og direktør på Nasjonalgalleriet beskriver Munchs forhold til Åsgårdstrand på følgende vis: "Man kan med fulle rett tale, når det gjelder hans kunst, ikke bare om Åsgårdstrandsperioden, da så mange mesterstykker ble til, men om Åsgårdstrandslinjen, den svungne og myke, uttrykksfulle og fargerike strandlinje, som atter går igjen i hans bilder og raderinger, som en fellesnevner for hans stil.”

Sommeren 1885 tilbringer familien Munch i daværende Borre kommune (nå Horten). Han besøker også Åsgårdstrand for første gang. Somrene 1889-91 leier familien Munch Thorines hus (i dag Ed. Munchsgt. 33). Munch skriver til sin tante: ”Jeg har ikke kunnet finne et slikt sted som vi snakket om - men jeg har derimot leid et hus – et svært hyggelig hus like ved sjøen et stykke fra selve Åsgårdstrand med have og for seg selv. Det er et forferdelig hyggelig og vakkert sted, det er den deiligste luft her nede.” I årene fremover leier han seg inn på forskjellige steder, før han kjøper litt ”lykkehus” i 1898 og får oppført atelier på eiendommen i 1899. Etter huskjøpet er det som om Munch får et enda sterke forhold til stedet. Han beskriver selv følelsene rundt det å ha sitt første eget hjem: ” Det var besynderlig at være så hos sig selv – i sitt eget Hus. Ingen behøvet at forstyrre ham. Det var hans Eiendom – Stort hadde det jo ikke kostet og fint var det ikke, men hans og der ute i Haven var alle Trærne hans – Stenene – Fuglene – Stranden – og Vandet der skyllet mot Stenene. Det var hans Himmel derover og hans Stjerne.” Kunsten endrer karakter og han maler nå en rekke bilder som viser hagen rundt huset og livet i byen. Modellene er nabobarna, fiskere, hjelpere, venner og bekjente. Han var godt likt av lokalbefolkningen, som bl.a. kunne fortelle om en arbeidsom, ærlig og sjenerøs mann, som fra utlandet sendte både penger til stedets fattige, gaver og fødselsdagskort. Tante Karen: ”Vi nyter stor aktelse her blant befolkningen for din skyld – full kreditt hos fiskerne, - når vi ikke har penger på oss, og høre ditt navn er nok.

Det var til Åsgårdstrand Munch lengtet når han var i utlandet og i perioder følte seg nedfor og utslitt. Da var det en trøst å planlegge neste sommer i Åsgårdstrand. Han tenkte på trær som skulle plantes, bærbusker som måtte skaffes, på sin lille kjøkkenhage. I brevvekslingen med tante Karen og Inger , og venner og hjelpere på stedet inviterer han dem stadig ned til huset, også når han selv ikke er der, og ber dem om hjelp til innhøstingen osv: ”Jeg er så umåtelig lei av reiser og utstillinger – og har stor lengsel etter mitt hus og til mitt arbeide.”

Huset forblir i Munchs eie frem til hans død i 1944. Daværende Åsgårdstrand kommune kjøper da eiendommen, og etter en omfattende restaurering og utvidelse av den opprinnelige hagen åpner huset som museum allerede i 1947. Munchs søster Inger sørget for å tilbakeføre gjenstander som i mellomtiden var blitt fjernet.

Museet består av 3 bygninger, Edvard Munchs sommerhus, atelier og avtrede. Bygningene er frittstående, beliggende i en stor park. Hovedhuset kan dokumenteres tilbake til 1830 gjennom en såkalt grunnseddel, men er antakelig eldre. Fiskeren Hans Hansen Bollerød eide huset i 1845 og fram til han døde i 1895. Edvard Munch kjøpte huset av sønnen Adolf Hansen Bollerød for 900 kroner. Munch overtar huset i 1897, skjøtet ble undertegnet 29. Oktober 1898. Dagens atelié er en kopi, oppført i 1969/1970. Da ble også de to inngangspartiene restaurert. Gaten som eiendommen ligger i, het opprinnelig Nygaardsgaten. Eiendommen lå lengst nord i gaten. Etter kunstnerens død ble gaten omdøpt til Edvard Munchs gate til minne om han.

Samlingen består av 583 registrerte numre. Den utgjøres av bolighusets inventar, husgeråd, noen tekstiler samt malesaker og kunstnermateriell. I tillegg til gjenstander som kan tilskrives Edvard Munch er samlingen supplert med fotografier (kopier) fra kunstnerens tid i Åsgårdstrand. Hovedparten av gjenstandene befinner seg i bolighuset og ateliéet. Enkelte, som tegnemapper, noen tekstiler, deler av malesakene m.m. er magasinert ved Vestfoldmuseene, Avdeling for samlingsforvaltning. Alle gjenstander er rengjort, tilstandsvurdert, fotografert og registrert i Primus

Munchs hus is a part of

Share to