Norsk institutt for bunad og folkedrakt er eit nasjonalt kompetansesenter som arbeider for å fremje kunnskap om folkedrakt og bunad gjennom dokumentasjon, rådgjeving, forsking og formidling.

News

94 new objects last 7 days

About Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt

Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) er eit nasjonalt kompetansesenter for folkedrakt og bunad.

Folkedrakt er lokalt særprega klede bygdefolk brukte i førindustriell tid; Bunad er antrekk med opphav i folkedraktene, som blir brukt i spesielle anledningar av folk som elles føljer moten i samtida.

NBF sitt mål er å fremje kunnskap om folkedrakt og bunad som kulturuttrykk, og bruk og tilverking av desse drakttypane. På grunnlag av feltarbeid som har vore gjort i mange tiår og som stadig pågår, har vi bygd opp eit omfattande arkiv, kor av draktregistreringane utgjer den største delen. Størstedelen av det registrerte materialet er i privat eige.

Nye registreringar vil bli lagt ut etter kvart, samstundes som vi kontinuerleg arbeider med å digitalisere de eldre registreringane.

Share to