Norsk jernbanemuseum ble grunnlagt i 1896 og ligger på Hamar. Museet er underlagt Jernbanedirektoratet. Det skal dokumentere og formidle den norske jernbanevirksomhetens utvikling, og bidra til økt kunnskap om jernbanehistoriske forhold.

News

5 new objects last 7 days

About Norsk jernbanemuseum

Norsk jernbanemuseum (NJM) skal dokumentere og formidle den norske jernbanevirksomhetens utvikling og bidra til økt kunnskap om jernbanehistoriske forhold. Foto- og gjenstandssamlingen går tilbake til 1850-tallet og forteller mye om jernbanen fra Hovedbanens åpning i 1854 og frem til i dag. En del historiske tekniske tegninger er også representert i samlingen, sammen med rutetabeller og annen dokumentasjon.

NJM forvalter også Rallarmuseets samlinger.

You'll find us here

Share to