Norsk Jernbanemuseum er Norges nasjonale jernbanemuseum. Jernbanemuseet er et offentlig museum under jernbanedirektoratet og har en unik samling fra norsk jernbanehistorie. Inne på museumsområdet finner man blant annet Norges eldste stasjonsbygning – Kløften stasjon. Lokomotiv- og vognhallene inneholder en historisk samling lokomotiver og vogner helt fra jernbanens tidligste stadium i Norge.

Om Norsk jernbanemuseum

Norsk jernbanemuseum (NJM) ble i 1896 grunnlagt av entusiastiske jernbanefolk som et av verdens eldste jernbanemuseum, og er nå et etatsmuseum under Jernbanedirektoratet. Tidligere har museet vært plassert på Hamar stasjon og på Disen, før den ble flyttet til sin nåværende lokasjon på Martodden i 1956. På Martodden har museet en liten museumsbane hvor damptoget Urskog kjører hver sommer forbi gamle stasjonsbygg i museumsparken.

NJM skal dokumentere og formidle den norske jernbanevirksomhetens utvikling og bidra til økt kunnskap om jernbanehistoriske forhold. Foto- og gjenstandssamlingen går tilbake til 1850-tallet og forteller mye om jernbanen fra Hovedbanens åpning i 1854 og frem til i dag. En del historiske tekniske tegninger er også representert i samlingen, sammen med rutetabeller og annen dokumentasjon. NJM forvalter også Rallarmuseets samlinger.

Visit us

Share to