Nord-Jarlsbergmuseene var en avdeling i Vestfoldmuseene med hovedkontor i Holmestrand. Museet hadde faglig ansvar for virksomhetene Aluminiummuseet, Berger museum og Jernverket Eidsfoss. Samlingene er etter bedriften KORNI, etter Nedre Gausen Kompetansesenter og fra offisermessen Casino i Grefsrudleieren Holmestrand.

Nye objekter

Om Nord-Jarlsbergmuseene

Nord-Jarlsbergmuseene har et særlig blikk på Vestfolds industri- og arbeidslivshistorie, men har også forskjellige typer samarbeid og forvaltningsavtaler med stiftelser, museumsforeninger, historielag og bedrifter i Vestfold.

Nord-Jarlsbergmuseene is a part of

Share to