Tollmuseets gjenstandssamling består blant annet av tollskilt, uniformer, medaljer og faner, arbeidsutstyr som vekter og måleinstrumenter, stempler og plomberingstenger, statskasser, sverd og skipskanoner. Det finnes også en rekke beslag av alt fra rusmidler til truede dyrearter. I tillegg omfattes noe eldre inventar samt malerier. Samlingene inneholder også en rikholdig foto- og dokumentsamling, samt bibliotek. Totalt er samlingene på rundt 3500 gjenstander.

News

About Norsk Tollmuseum

Engasjerte tolltjenestemenn startet arbeidet med å skaffe gjenstander og etablerte tollmuseet allerede i 1915. Norsk Tollmuseum åpnet deretter for publikum i 1933, og er i dag et av de eldste etatsmuseene i Norge. Tollmuseets samlinger viser allmenheten den rikholdige historien i ett av verdens eldste yrker gjennom gjenstander, bilder og skriftlige kilder.

Norsk Tollmuseums samlinger omfatter om lag 3 500 gjenstander som gjenspeiler etatens 400-årige historie i Norge. Norsk Tollmuseum holdt inntil sommeren 2017 til i Tollbugata 1A i Oslo. Museet er stengt og samlingene er flyttet ut. Gjenstandene blir nå katalogisert, konservert og fotografert i et prosjekt som skal vare ut 2018. Både gjenstander og historiske fotografier blir samtidig digitalisert og gjort offentlig tilgjengelig i Digitalt Museum. Vi setter pris på innspill dersom du har opplysninger om gjenstandene eller korreksjoner til registreringene.

Share to