Randsfjordmuseet består av Hadeland Folkemuseum, Hadeland Bergverksmuseum, Lands Museum og Kittilbu Utmarksmuseum.

Aktuelt

Nye objekter

Naturhistorisk samling

Om Randsfjordmuseet as

RANDSFJORDMUSEET AS er en sammenslutning av fire museer. Selskapet ble stiftet i 2004 av Lands Museum og Hadeland Folkemuseum. I dag er Kittilbu Utmarksmuseum og Hadeland Bergverksmuseum også med i den konsoliderte enheten. Regionen omfatter kommunene Gausdal, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Lunner og Jevnaker. Administrasjonsadressen er lagt til Hadeland Folkemuseum.

Randsfjordmuseet (RM) er en viktig institusjon i regionen og bidrar vesentlig i verdiskaping og kulturtilbudet i kommunene. I 2010 har selskapet 16 fast ansatte i tillegg til prosjektansatte, sesongansatte og medarbeidere på ulike tiltaksmidler. Anslagsvis 600 frivillige bidrar på ulik måte i bl.a. dokumentasjonsarbeid og i formidlingssammenheng.

Our museums

Share to