Randsfjordmuseet består av formidlingsarenaene Kittilbu Utmarksmuseum, Lands Museum, Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum. Museet arbeider med naturhistorie, kulturhistorie og samfunn, og synliggjør sammenhengene mellom disse fagfeltene.

Aktuelt

Nye objekter

Naturhistorisk samling

Om Randsfjordmuseet as

RANDSFJORDMUSEET AS strekker seg fra Lunner i sør til Gausdal Vestfjell i nord. Randsfjordmuseet (RM) består av formidlingsarenaene Kittilbu Utmarksmuseum, Lands Museum, Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum. Selskapet forvalter eiendommer og kulturmiljøanlegg i Viken og Innlandet, og eies av 6 kommuner og 3 museumslag i Hadeland, Land og Gausdal.

Randsfjordmuseet arbeider med naturhistorie, kulturhistorie og samfunn, og synliggjør sammenhengene mellom disse fagfeltene. Vi inviterer til innsikt og refleksjon over distriktenes mangfoldige historie(r) og arbeider for å bidra til utviklingen av et raust og inkluderende samfunn.

Our museums

Share to