Marinmuseum skildrar den svenska marinens historia, från stormaktstidens sjöstrider under segel, till kalla krigets epok och nutiden. Flottans modellkammare som instiftades 1752 utgör grunden till museet.

Aktuellt

Nya objekt

Om Marinmuseum

Marinmuseum är Sveriges nationella museum för den svenska marinens historia. Museets samlingar har sitt ursprung i de skepps- och konstruktionsmodeller som fanns i Modellkammaren i Karlskrona, grundad av kung Adolf Fredrik 1752. Genom åren har samlingarna utökats till att omfatta föremål, foton och arkivalier som rör marinen, det vill säga flottans och kustartilleriets historia.

I samlingarna finns såväl stort som smått. Allt från hela fartyg ner till minsta fotonegativ. I föremålssamlingen är modellerna fortfarande en viktig grupp. Utöver det finns originalföremål från örlogsfartyg såsom galjonsfigurer, nautiska instrument samt möbler och köksredskap som berättar om livet ombord. Olika typer av vapen, verktyg från varv, högteknologiska apparater, uniformer och konst med marina motiv är andra stora kategorier. I bildarkivet finns fotografier från olika tider som skildrar marinens verksamhet, exempelvis foto på fartyg, fartygsbesättningar och varvsmiljöer. I arkivet är det främst olika typer av ritningar som har digitaliserats och finns sökbara.

Samlingarna innehåller idag cirka 55 000 föremål, 500 000 fotografier, 20 000 ritningar samt övriga arkivalier och böcker. En stor del av samlingarna är tillgängliga i databasen, men det återstår också en hel del att digitalisera, ett arbete som hela tiden pågår. Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Det gör att mängden information och kvaliteten på de uppgifter som finns är mycket varierande. Om du upptäcker felaktigheter eller kan komplettera med ny information får du gärna höra av dig till oss med en kommentar eller skicka ett mejl i kommentarfältet.

Marinmuseum önskar att samlingarna används. Ladda gärna ner våra bilder och använd vidare. Varje bild har en licens som anger hur den får användas. Till bilden ska alltid upphovsperson (fotograf eller konstnär) och källa anges. Exempelvis: Fotograf: X X:sson, Marinmuseums samlingar.

Du är självfallet välkommen att besöka arkiv, bibliotek och bildarkiv för att se våra handlingar i original och söka bland sådant som vi inte hunnit digitalisera.

På Statens maritima och transporthistoriska museer värnar vi om din personliga integritet. Besök myndighetens hemsida för att läsa om hur vi arbetar med hantering av personuppgifter.

Marinmuseum is a part of

Share to