Stiftelsen Arkivet holder til i det som var Gestapos hovedkvarter 1942–1945. «Brennpunkt Arkivet» er en permanent utstilling som handler om Gestapos rolle på Agder, motstand, kollaborasjon og norsk fangehistorie.

About ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Stiftelsen Arkivet – Senter for historieformidling og fredsbygging holder til i det bygget i Kristiansand som under andre verdenskrig var Gestapos hovedkvarter 1942–1945. Bygget var opprinnelig Statsarkiv og ble evakuert og rekvirert av tyskerne i 1940, men hadde allikevel deler av arkivet åpent for publikum fram til 1942 da det tyske sikkerhetspolitiet tok over og innredet celler og torturkammer. Arresterte motstandsfolk fra hele Sørlandet ble brakt inn på Arkivet for forhør og bygget ble kjent på folkemunne som «skrekkens hus» og «torturens høyborg». I 1945 ble bygget tilbakeført til Statsarkivet.

I 1993 ble det kjent at det skulle bygges et nytt statsarkiv i Kristiansand. I 1998 ble Stiftelsen Arkivet opprettet og året etter ble bygget overlevert stiftelsen fra Statsbygg.

Stiftelsen Arkivet har en permanent utstilling, «Brennpunkt Arkivet», hvor vi viser fram deler av samlingen vår og forteller historien om huset. Vi har i dag over 1000 gjenstander.

You'll find us here

Share to