Ved Stavanger kunstmuseum vises kunst fra egen samling og skiftende utstillinger med norsk og internasjonal kunst. Museets samlinger består av nærmere 2500 verk fra 1800-tallet og frem til i dag, med hovedvekt på kunst av regional, nasjonal og internasjonal betydning.

Nye objekter

Om Stavanger kunstmuseum

Ved Stavanger kunstmuseum vises kunst fra egen samling og skiftende utstillinger med norsk og internasjonal kunst. Museets samlinger består av nærmere 2500 verk fra 1800-tallet og frem til i dag, med hovedvekt på kunst av regional, nasjonal og internasjonal betydning. Samlingene består av Den faste samling, Samling Halvdan Hafsten og Jan Groth & Steingrim Laursens samlinger.

Et tyngdepunkt i den faste samling er den unike samlingen av arbeider av Lars Hertervig (1830 – 1902), som med over 70 verk på papir, lerret og tre utgjør landets største Hertervig-samling. Den faste samling inneholder også verk av blant annet Edvard Munch, Christian Krohg, Kitty Kielland og Harriet Backer - samt en betydelig samling av Jan Groths (f.1938) arbeider på papir. Samlingen av samtidsverk beveger seg innenfor ulike uttrykk, som maleri, skulptur, foto, video, og installasjon - og består av både norsk og internasjonal kunst.

Jan Groth og Steingrim Laursens samling og arkiv ble etablert av Rogaland kunstmuseum i 1998. Samlingen inneholder norsk og internasjonal kunst fra 1960-tallet fram til i dag, blant annet av internasjonalt anerkjente kunstnere som Robert Morris, Bruce Nauman og Tony Smith.

Samling Halvdan Hafsten omfatter 208 verk (malerier, tegninger og akvareller) av 8 norske malere tilhørende mellomkrigsgenerasjonen i norsk kunsthistorie: Arne Ekeland, Reidar Aulie, Harald Dal, Kai Fjell, Erling Enger, Ragnar Kraugerud, Alexander Schultz og Thorbjørn Lie-Jørgensen.

Museumsbygningen som huser Stavanger kunstmuseums utstillinger og samlinger er tegnet av Per Faltinsen, tidligere byarkitekt i Stavanger. Etter konsolideringen med Stavanger museum 1.juli 2010 skiftet kunstmuseet navn fra Rogaland kunstmuseum til Stavanger kunstmuseum, og er nå en del av Museum Stavanger (MUST).

Stavanger kunstmuseum is a part of

Share to