Ved Stavanger kunstmuseum vises kunst fra egen samling og skiftende utstillinger med norsk og internasjonal kunst. Museets samlinger består av rundt 3000 verk fra 1800-tallet og frem til i dag, med hovedvekt på norsk kunst.

Om Stavanger kunstmuseum

Samlingen er i stadig utvikling og arbeidet følger museets innsamlingspolitikk. Det overordnede perspektivet for samlingsarbeidet handler om å utvikle enkelte sentrale kunstnerskap fra 1800-tallet, samtidig som museet skal dokumentere den samtidige kunsten. Museet kjøper samtidskunst som kan utvide og komplettere perspektiver i samlingene, men som også er relevant både i en regional og internasjonal sammenheng. Ut over egne innkjøp tar museet imot gaver og relevante langtidsdeponier.

Samlingen består av flere delsamlinger, som inkluderer høydepunkter av norske og internasjonalt anerkjente kunstnere. Den faste samling strekker seg tilbake til etableringen av Stavanger kunstforening i 1865. Hafsten-samlingen ble testamentert til Stavanger Faste Galleri i 1984 og Jan Groth og Steingrim Laursens samling har vokst frem siden 1998. Blant høydepunktene i museets faste samling er de mange arbeidene av Lars Hertervig, samt arbeider av Kitty Kielland og Frida Hansen.

Enkelte foto av verk vist på Digitalt Museum kan være beskyttet av opphavsrett/copyright og kan ikke deles/publiseres videre uten særskilt tillatelse. Lisenstype er spesifisert sammen med det enkelte verk.

Visit us

Share to