Slottsfjellsmuseet skiftet navn fra Vestfold Fylkesmuseum i 2008 og ble i 2009 en avdeling i den konsoliderte enheten Vestfoldmuseene IKS.

Nye objekter

Om Slottsfjellsmuseet

Vestfold Fylkesmuseum som ble opprettet i 1939 bygget på det gamle Tønsberg museum fra 1894 og hadde som målsetting å samle inn og formidle næringsliv og generell kulturhistorie i Vestfold. Samlingene dekker derfor et bredt spekter av oldsaker fra middelalderbyen Tønsberg samt naturhistorie og gjenstander knyttet til hvalfangst og sjøfart, by- og bygdehistorie og et Vestfold-tun med hus og inventar fra forskjellige områder i Vestfold. Fotosamlingen fra 1850-årene er en av landets største.

Slottsfjellsmuseet is a part of

Share to