Universitetet i Oslos kunstsamling. Her vises et utvalg av kunsten i universitetets samling. Kunstsamlingen inneholder kunstverk av kunsthistorisk betydning, og viser universitetet som kulturinstitusjon. Kunsten har et mangfoldig av stilarter og uttrykk. Samlingen daterer tilbake til universitetets grunnleggelse i 1811. Universitetets kunstsamling omfatter mer enn 1700 verk. Edvard Munchs Aulamaleri "Solen" er ett av høyepunktene i samlingen.

Siste publiserte kunstverk

Kunstsamlingen inneholder et mangfold av kunstneriske uttrykk. Her finnes kunst av norske og internasjonale kunstnere. De eldste verkene daterer tilbake til tidlig 1800-tallet. Hovedgrupperingen av verker er portretter, rom utsmykninger og skulptur. I tillegg til egen kunstsamling har UiO et større antall kunstverk fra KORO (Kunst i offentlig rom). Kunsten kan oppleves digitalt her, eller i sin kontekst på ulike steder i Oslo på Blindern, UiO sentrum og Tøyen, og andre av universitetets lokasjoner.

Share to