Valdres Folkemuseum vart etablert i 1901 og ligg på Fagernes. Museumssamlinga består av rundt 27 000 gjenstandar, 100 000 foto, 100 antikvariske hus og anlegg, fleire hundre privatarkiv (700 totalt for Valdresmuseas avdelingar), 3500 titlar med Valdres-litteratur og 14 000 enkeltspor med musikk og song. Vi gjer gjenstandar, foto og antikvariske bygningar tilgjengelege på DigitaltMuseum. Opplysingar om privatarkiva finn du på http://www.arkivportalen.no, om litteraturen på http://www.valdresmusea.bib.no/cgi-bin/websok. Er du interessert i folkemusikkarkivet, kan du kontakte oss. Det er Valdresmusea as som driftar Valdres Folkemuseum, Bagn Bygdesamling og Bautahaugen Samlinger.

News

17 new objects last 7 days

About Valdres Folkemuseum

Valdres Folkemuseum er eit friluftsmuseum som ligg i Nord-Aurdal kommune, etablert i 1901. Museet har avdeling av Opplandsarkivet (privatarkivordning for Oppland)og dokumentasjonssenter med bibliotek og leseplassar. Arkivet har ca. ca. 215 hyllemeter arkivalia, ca. 6230 + ca. 50 000 (privatsamling) fotografiar og ca. 19000 registrerte gjenstandar.

Gjenstandssamlinga er stort sett etterreformatorisk, men med noko frå mellomalder, m.a. eit stabbur. Fleire av dei antikvariske bygningane (65) brukast aktivt i formidling og arrangement.

Velkomstbygget (opna sommaren 2010), omfattar ein innhaldsrik museumsbutikk, areal for vekslande utstillingar, kafé og foredrags-/møtesal. Kjellaren har fleire rom for nye magasin.

Museet er i gang med omlegging av digital registrering til Primus og gjennomgang av samlingane, i fyrste omgang er det tekstilsamlinga som er prioritert. Desse reviderte registreringane vil vera neste del av samlinga som leggast ut på DigitaltMuseum.

Vi sett stor pris på tilbakemeldingar og kommentarar til innhaldet på desse sidene. Dersom du oppdagar feil i postane, har ny informasjon eller utfyllande opplysningar ber vi deg kontakte oss!

Valdres Folkemuseum er en del av Valdresmusea as

Valdres Folkemuseum is a part of

You'll find us here

Share to